Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

RABO ClubSupport Wordmap Holland 1080x1080 02Ook in 2019 zal SJeM weer meedoen met de Rabobank ClubSupport actie om zo een extra financieel steuntje te krijgen voor de organistatie van haar activiteiten. Het komende schooljaar 2019-2020 staat in het teken van het 25-jarige bestaan van de stichting en we hopen deze mijlpaal op een mooie wijze te kunnen vieren.

We starten met de kindervakantie week van 12 tot en met 16 Augustus, en we hopen dat dit het begin is voor een mooi magisch jaar.

Mocht jullie lid zijn van de Rabobank Uden - Veghel dan hopen we ook op uw steun te kunnen rekenen. Heb je wel een rekening maar weet je (nog) niet of je ook lid bent, dan is het een kleine moeite op even contact op te nemen met de lokale Rabobank of jezelf in te schrijven via de volgende link

Als lid is het dan mogelijk om vanaf 27 september jouw steun aan maximaal 5 clubs uit te brengen. Laat je daarom horen voor SJeM, wij zijn er heel blij mee.

Alvast bedankt voor jullie steun.
Stichting Jeugdwerk Mariaheide

 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Stichting Jeugdwerk Mariaheide (SJeM), zal net zoals alle andere ledenorganisatie, verenigingen, stichtingen en sportclubs vanaf 25 mei 2018 aan de nieuwe wet Algemene Verordenening Gegevensbescherming (AVG) moeten voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, zal de nieuwe privacywet (AVG) gaan handhaven. De nieuwe wet verwacht van alle stichtingen, dus ook de SJeM, om actief veel stappen te ondernemen: alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen.

Het bestuur van de SJeM heeft hiervoor reeds de noodzakelijke stappen ondernomen en een hiertoe een eigen privacybeleid opgesteld waarin vastgelegd is hoe de SJeM omgaat met het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens met als doel deze te beschermen. Daarnaast willen wij voor deelname aan onze activiteiten eenmalig instemming vragen aan deelnemers voor het gebruik van gegevens en specifieke informatie (bijvoorbeeld fotos gemaakt tijdens SJeM activiteiten) met als doel deze te kunnen gebruiken voor het juist kunnen uitvoeren van onze taken tijdens de door SJeM georganiseerde activiteiten en de extra mogelijkheid te hebben om bepaalde informatie op onze website en/of andere sociale media te kunnen weergeven.

Mocht u vragen hebben rondom de wijze waarop SJeM invulling geeft aan haar verplichtingen rondom de AVG dan kunt U uiteraard leden van het algemeen bestuur van de SJeM hierover benaderen of kunt u een mail sturen aan privacy @ jeugdwerkmariaheide.nl