Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Tijdens het 4e Lustrum Feest welke gehouden is op 1 November 2014 in Cafe-Zaal D'n Brouwer heeft de Bijzondere Vergadering benoemd tot eerste SJeM Ambassadeurs

de heer William van der Velden
mevrouw Marjan van de Crommert

De SjeM Ambassadeur heeft gedurende lange tijd een bijzondere verdienste verricht als vertegenwoordiger van de Stichting Jeugdwerk Mariaheide en door deze benoeming voor deze vrijwilliger door de algemene vergadering geprezen voor zijn/haar inzet voor de stichting. Als SJeM Ambassadeur zal deze altijd uitgenodigd worden voor alle algemene vergaderingen van de stichting en zijn/haar aanwezigheid tijdens de jaarlijkse bestuur, commissie en vrijwilligers bijeenkomst waarbij de indereen van haar inzet als bestuurs-, commissie en vrijwilliger voor de stichting wordt op prijs gesteld.

Het is daarom een bijzonder genoegen voor het bestuur dat zowel de heer William van der Velden als mevrouw Marjan van de Crommert tijdens de Bijzondere Leden vergadering unaniem heeft ingestemd met de voordracht van het bestuur en op deze wijze de Stichting Jeugdwerk Mariaheide de mogelijkheid heeft verkregen om nu en in de toekomst voor een aantal van de vrijwilligers haar bijzondere waardering uit te spreken.

Door deze benoeming tijdens het 4e Lustrum feest om het 20-jarig bestaan van de Stichting Jeugdwerk Mariaheide per 18 Januari 2015 op te luisteren is er een mooi gelegenheid verkregen om de inzet van vrijwilligers, zonder welke de stichting geen activiteiten kan verrichten, vorm te geven.

Daarom veel dank aan William en Marjan maar ook aan alle andere vrijwilligers van SJeM voor haar inzet in 2014.

Namens het Algemeen Bestuur SJeM