Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

SJeM 25 Jaar Maart

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Zet deze datum alvast in je agenda: 5 juli 2020! Het programma volgt later.

 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 Schermafbeelding 2019-11-05 om 12.33.48.png

 

Door Rabo ClubSupport heeft SJeM een mooi bedrag opgehaald voor onze activiteiten. € 603,72 Dankzij iedereen die op ons gestemd heeft.

 

Bedankt voor uw stem en steun !

 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Stichting Jeugdwerk Mariaheide (SJeM), zal net zoals alle andere ledenorganisatie, verenigingen, stichtingen en sportclubs vanaf 25 mei 2018 aan de nieuwe wet Algemene Verordenening Gegevensbescherming (AVG) moeten voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, zal de nieuwe privacywet (AVG) gaan handhaven. De nieuwe wet verwacht van alle stichtingen, dus ook de SJeM, om actief veel stappen te ondernemen: alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen.

Het bestuur van de SJeM heeft hiervoor reeds de noodzakelijke stappen ondernomen en een hiertoe een eigen privacybeleid opgesteld waarin vastgelegd is hoe de SJeM omgaat met het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens met als doel deze te beschermen. Daarnaast willen wij voor deelname aan onze activiteiten eenmalig instemming vragen aan deelnemers voor het gebruik van gegevens en specifieke informatie (bijvoorbeeld fotos gemaakt tijdens SJeM activiteiten) met als doel deze te kunnen gebruiken voor het juist kunnen uitvoeren van onze taken tijdens de door SJeM georganiseerde activiteiten en de extra mogelijkheid te hebben om bepaalde informatie op onze website en/of andere sociale media te kunnen weergeven.

Mocht u vragen hebben rondom de wijze waarop SJeM invulling geeft aan haar verplichtingen rondom de AVG dan kunt U uiteraard leden van het algemeen bestuur van de SJeM hierover benaderen of kunt u een mail sturen aan privacy @ jeugdwerkmariaheide.nl