Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Ook dit jaar gaat SjeM4Kids weer het bouwdorp 2016 verzorgen en wel van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september op het terrein aan de Heiakkerstraat “de Wij”.  De voorbereidingen zijn al weer in volle gang en het SJeM4Kids bestuur is samen met de commissies al druk doende met het plannen van de diverse activiteiten met het thema wat we uiteraard nog geheim houden.

Zonder de steun van vrijwilligers is het niet mogelijk op alles in goede banen te laten lopen dus we hopen dat we ook dit jaar op de steun van vele vrijwilliger mogen rekenen. Geef je snel (voor vrijdag 3 juni 2016) op zodat we kunnen beginnen met het inplannen rondom alle activiteiten. Bij voorbaat al heel veel dank van alle kinderen welke ongetwijfeld er al weer veel in zin hebben.

Tenslotte willen wij vragen om donderdag 21 juli 2016 alvast te noteren omdat vanaf 20:00 uur een instructie wordt gegeven aan de vrijwilligers gevolgd tot het ophalen van de Bouwdorp kaarten (tot 22:00 uur).

Tot snel horens, bestuur SJeM4Kids