Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Op zaterdag 4 juni 2016 is er voor alle kinderen in de groepen 1 t/m 4 een Knutsel Uitje vanaf 13:00 uur (terugkomst circa 16:45). Tijdens deze middag wil het bestuur van SJeM4Kids speciaal een bijzondere activiteit organiseren voor de kleinste kinderen welke wonende zijn in Mariaheide en/of in groep 1 t/m 4 zitten van de Maria ter Heide School. Alle kinderen dienen zich voor 8 mei 2016 opgeven bij een van de bestuursleden Shirley van Asperen of Bianca de Wit. Er zal een kleine bijdrage gevraagd worden van 3 Euro per kind.

We hopen velen kinderen te mogen verwelkomen, bestuur SJeM4Kids

2016 SJeM4Kids - Knutsel Uitje vrijdag 4 juni (voor groep 1 t/m 4)

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Op donderdag 21 Juli 2016 zal om 20:00 uur in D'n Brak een instructie gegeven worden aan alle vrijwilligers welke mee zullen helpen tijdens het Bouwdorp van maandag 29 Augustus t/m vrijdag 2 September 2016 op De Wij. Het SJeM4Kids zal een toelichting geven over de avtiviteiten en het thema bekend maken van het Bouwdorp 2016. Uiteraard is het belangrijk dat alle vrijwilligers goed op de hoogte zijn van kun taken en verantwoordelijkheden tijdens het Bouwdorp.

Na de instructie is het voor alle ouders/verzorgers mogelijk om voor de kinderen welke zich op gegeven hebben voor Bouwdorp 2016 de toegangskaarten op te halen (tot 22:00 uur).

We hopen velen van jullie te mogen verwelkomen, bestuur SJeM4Kids

2016 SJeM4Kids - Opgeven Kinderen & Vrijwilligers Bouwdorp

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Mammoet flyer 2018Heb je deze dag een paar uurtjes tijd en zin om mee te helpen?

Geef je dan snel op via  of via 1 van de bestuurdsleden.