Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De agenda van SJeM4Kids voor 2018 - 2019 is bekend!
Hou deze momenten alvast vrij:

- Film (vanaf groep 1) & disco (vanaf groep 3): vrijdag 9 november ('s avonds)
- Casino (vanaf groep 5): vrijdag 18 januari ('s avonds)
- Mammoet voetbal toernooi (vanaf groep 3): 24 maart (overdag)
- Activiteit voor de kleinste (t/m groep 4): 25 mei ('s middags)

- Bouwdorp: 12 t/m 17 augustus (opbouw vanaf de 9de, kaarten ophalen op 4 juli)

SJeM4Kids kan niet zonder vrijwilligers, dus ook aan hen willen we vragen deze momenten alvast in de agenda te zetten.

Vragen kunnen altijd gestuurd worden aan sjem4kids (a) jeugdwerkmariaheide.nl of spreek een van de bestuursleden aan.