Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Beste ouders, verzorgers en andere geïnteresseerden,

Graag willen wij, SJeM4Kids, jullie laten weten dat de voorjaarsactiviteit zal komen te vervallen. Deze stond gepland voor 13 juni.

Door de onzekerheid als gevolg van de huidige situatie rondom het corona virus en de maatregelen daartegen zien wij geen mogelijkheden deze activiteit door te laten gaan. Graag willen wij jullie hierover vroegtijdig duidelijkheid geven.

Voor Bouwdorp 2020 houden wij voor nu rekening met alle scenario's. Zo houden wij er rekening mee dat het in het geheel niet door kan gaan, maar ook dat het door gaat, eventueel in een aangepaste vorm. Wij zullen hier in mei een besluit over nemen, op basis van de feiten en vooruitzichten op dat moment. Om het best mogelijke besluit te nemen zullen wij jullie in mei vragen een korte enquête in te vullen om inzicht te krijgen in jullie ideeën over het Bouwdorp 2020. Wij berichten hier jullie ter zijner tijd over.

Voor vragen of opmerkingen mail je naar .

Namens het bestuur SJeM4Kids.