Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Met als doel om de gegevens te beschermen in het kader van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft Stichting Jeugdwerk Mariaheide daartoe een privacybeleid opgesteld. Hierin is vastgelegd welke gegevens worden vastgelegd, op welke media en hoe deze worden beheerd / beschermd door aangewezen personen betrokken bij de stichting. Het is ten aller tijde mogelijk om het huidige privacybeleid in te zien (hier) en een schriftelijk verzoek tot inzien van de gegevens kan gericht worden aan een van de leden van het algemeen bestuur en/of door een email bericht te sturen aan privacy @ jeugdwerkmariaheide.nl. De stichting zal vervolgens contact op nemen, om op een vooraf afgesproken moment, waarbij uitvoering over het vastgestelde privacybeleid inzichtelijk zal worden gemaakt.

Daarnaast is het mogelijk om in te zien welke gegevens wordt opgeslagen door de stichting, met als primaire doel, een correcte invulling te geven aan de bestuurlijke taken van de stichting, alsmede ordentelijk verloop in de voorbereiding en werkelijke organisatie van activiteiten/evenementen door de werkgroepen (SJeM4Kids en SJeM4Teens) en ondersteunende commissies (Creativiteit, Horeca, Sponsoring, Sport & Spel, Technisch en Thema).

Mocht een deelnemer (via zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger) en/of vrijwilliger bij activiteiten of evenementen, georganiseerd door de stichting, willen weten welke gegevens worden gebruikt/vastgelegd, dan kan via een de vertegenwoordigers van de werkgroep SJeM4Kids (belast met de coordinatie van activiteiten voor de kinderen) en/of SJeM4Teens (belast met de coordinatie van activiteiten voor de jeugd t/m 17 jaar), verzoeken dit inzichtelijk te maken. Betreffende vertegenwoordiger van de werkgroep, zal vervolgens contact openemen met de verantwoordelijke van het Algemeen Bestuur, waarbij na een schriftelijk verzoek de gevraagde gegevens inzichtelijk zullen worden gemaakt aan betreffende deelnemer of vrijwilliger.

Mochten er andere vragen zijn rond het privacybeleid dan kunt u een van de leden van het Algemeen Bestuur hierop aanspreken of een email sturen op eerder vernoemd adres.

Mariaheide, 22 April 2018