Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Medio 1994 is door een enthousiaste groep ouders het idee ontstaan om de jeugdactiviteiten in Mariaheide te stimuleren cq. te coördineren. Hiervoor is de Stichting Jeugdwerk Mariaheide op 18 Januri 1995 opgericht.

Het Hoofdbestuur van SJeM wordt gesteund door verschillende commissies o.a. Creativiteit, Poppenkast/Thema, Sport & Spel, Horeca, Sponsor- en Technische Commissie en de twee uitvoerende besturen SJeM4Kids en SJeM4Teens. Gezamenlijk organiseren zij 10 tot 12 activiteiten per jaar voor de kinderen en jongeren uit Mariaheide.

Via de diverse menu's op deze website vindt U meer informatie over de diverse activiteiten en ook kunt u diverse verslagen vinden van evenementen welke door SJeM zijn georganiseerd. Daarnaast willen wij in het bijzonder Uw aandacht vestigingen op onze sponsoren. Zonder deze sponsoren zou het voor SJeM onmogelijk zijn om alle activiteiten te organiseren. Verder willen wij graag alle vrijwilligers en andere betrokkenen bij SJeM bedanken voor hun hulp en steun tijdens alle activiteiten. Ook zonder hun inzet is het voor SJeM niet mogelijk om dit allemaal te realiseren.

Wilt U meer weten wat SJeM doet en hoe U eventueel kunt helpen, stuur dan gerust een bericht via ons e-mail adres info @ jeugdwerkmariaheide.nl of spreek een van onze bestuursleden. Graag verwelkomen wij U bij een van onze activiteiten en wij hopen nog lang door te kunnen gaan met het plezieren van alle kinderen en jongeren in en om Mariaheide.