Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Tijdens de Algemene Vergadering heeft de vertegenwoordiging akkoord gegeven op de samenstelling van het Algemeen Bestuur voor Stiching Jeugdwerk Mariaheide.

 

Het algemeen bestuur wordt voor het seizoen 2023 - 2024 gevormd door

  • Miek van Schijndel - voorzitter | algemene zaken, coördinatie gemeente (Bertje's Wij) en andere instellingen
  • Bram vanthoor - secretaris | secretariaat en technische zaken
  • Annemieke Whelan - penningmeester | financiële zaken, coördinatie subsidies en sponsoren
  • Ingrid Leenders - algemeen bestuurslid | coördinatie horeca en vrijwilligers

en ook 

  • Kim Vos - vertegenwoordiger werkgroep SJeM4Kids
  • Kim Vulders - vertegenwoordiger werkgroep SJeM4Teens

 

Om het bestuur nog verder te versterken is zij nog op zoek naar een (of zelf twee) nieuw enthousiaste vertegenwoordigers welke bereid zijn om tijdens 4 tot maximaal 6 vergadering per jaar, invulling te geven aan het brede takenpakket binnen het algemeen bestuur van de SJeM.

 

Het algemeen bestuur zorgt voor het primaire contact met gemeentelijke instanties en andere verenigingen en stichtingen in Mariaheide. Daarnaast geeft zij invulling aan het toezicht op het algemene, financiele en PR beleid van de stichting en is immer beschikbaar voor (in-)directe ondersteuning van de twee werkgroepen SJeM4Kids (voor de basisschool kinderen), SJeM4Teens (voor de tieners tot en met 17 jaar) en de verschillende commissies (creativiteit, horeca, sponsor, sport & spel, technische commissie en thema) welke diverse activiteiten organiseren vanuit de SJeM.

 

Geinteresseerden in de bestuurlijke activiteiten van de SJeM, kunnen contact opnemen via  of een van de vertegenwoordigers van het algemeen bestuur.

 

Namens het algemeen bestuur SJeM