Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Stichting Jeugdwerk Mariaheide vindt het belangrijk een veilige omgeving te bieden aan iedereen die betrokken is bij de stichting en in het bijzonder de kinderen die deelnemen aan onze activiteiten. Om hier aan bij te dragen heeft SJeM een vertrouwenspersoon aangesteld. Iedereen die een zorg wil bespreken en hiervoor niet terecht kan bij het bestuur van SJeM kan contact zoeken met de vertrouwenspersoon. 

Meldingen worden altijd zorgvuldig behandeld. In overleg met de melder zal de vertrouwenspersoon vervolgstappen zetten, binnen of buiten de stichting. Dit kan ook betekenen dat een extern deskundige wordt ingeschakeld.

De contactgegevens van de contactpersoon:

William van der Velden -  vertrouwenspersoon ( @ ) jeugdwerkmariaheide.nl