Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Tijdens de Algemene Vergadering op 22 November 2018 j.l. heeft de vertegenwoordiging akkoord gegeven op de samenstelling van het Algemeen Bestuur voor Stiching Jeugdwerk Mariaheide.

 

Het algemeen bestuur wordt voor het seizoen 2018 - 2019 gevormd door

  • Louis van de Wiel - voorzitter | algemene zaken, coördinatie gemeente (Bertje's Wij) en andere instellingen
  • Jos van Hees - secretaris | secretariaat, technische zaken en coördinatie sponsoren
  • Sandra de Wit - Verhoeven - penningmeester | financiële zaken, coördinatie subsidies en horeca
  • Kevin Kluijtmans - vertegenwoordiger SJeM4Kids | coördinatie vrijwilligers
  • Marielle Smits - vertegenwoordiger SJeM4Teens | coördinatie communicatie

 

Om het bestuur nog verder te versterken is zij nog op zoek naar een (of zelf twee) nieuw enthousiaste vertegenwoordigers welke bereid zijn om tijdens 4 tot maximaal 6 vergadering per jaar, invulling te geven aan het brede takenpakket binnen het algemeen bestuur van de SJeM.

 

Het algemeen bestuur zorgt voor het primaire contact met gemeentelijke instanties en andere verenigingen en stichtingen in Mariaheide. Daarnaast geeft zij invulling aan het toezicht op het algemene, financiele en PR beleid van de stichting en is immer beschikbaar voor (in-)directe ondersteuning van de twee werkgroepen SJeM4Kids (voor de basisschool kinderen), SJeM4Teens (voor de tieners tot en met 17 jaar) en de verschillende commissies (creativiteit, horeca, sponsor, sport & spel, technische commissie en thema) welke diverse activiteiten organiseren vanuit de SJeM.

 

Geinteresseerden in de bestuurlijke activiteiten van de SJeM, kunnen contact opnemen via  of een van de vertegenwoordigers van het algemeen bestuur.

 

Namens het algemeen bestuur,

Stefan de Kort, secretaris, seizoen 2017 - 2018