Download Krantjes Bouwdorp 2017

Krantje van Maandag 21 Augustus DOWNLOAD

Krantje van Dinsdag 22 Augustus DOWNLOAD

Krantje van Woensdag 23 Augustus DOWNLOAD

Krantje van Donderdag 24 Augustus DOWNLOAD

Krantje van Vrijdag 25 Augustus DOWNLOAD

Sponsorblaadje

Sponsers Bouwdorp 2017

 • SPNSR-ALG-33 vabema
 • SPNSR-ALG-35 Joomla veghel
 • SPNSR-ALG-37 Tennispark De Krekel
 • SPNSR-ALG-38 Voet Champignons
 • SPNSR-ALG-41 De Knutselhut
 • SPNSR-ALG-42 Donkers Machines
 • bernhage
 • heisfrietuurke
 • leenders
 • SPNRS-17-03 Van Zutphen Bedden
 • SPNRS-17-03 Wijbo Timmerwerken
 • SPNSR-07-01 Widontec kopie
 • SPNSR-07-02 Rene Schepens
 • SPNSR-09-03 Van den Berg Keukens
 • SPNSR-09-04 Van Dinther Velp
 • SPNSR-10-01 Maas Rijschool
 • SPNSR-10-05 FysiekFit Jason Dekker
 • SPNSR-10-06 GeGe Machinebouw
 • SPNSR-10-08 Awood
 • SPNSR-11-01 vd Ven Bouwbedrijf
 • SPNSR-11-04 C & S Interieurs
 • SPNSR-11-06 Ariaans International
 • SPNSR-11-08 vdoorn
 • SPNSR-11-10 Cor van Schie
 • SPNSR-11-11 Pakhuys Badkamers
 • SPNSR-11-12 Breeuwer Uden
 • SPNSR-11-13 De Hei Agro
 • SPNSR-11-15 PICA Kappers
 • SPNSR-11-16 Autobedrijf G van den Akker
 • SPNSR-11-17 Grando Keukens Van der Wijst
 • SPNSR-11-19 Jopak Packaging Solutions
 • SPNSR-11-22 FIAT Van den Dungen
 • SPNSR-11-23 Kennelbouw Exclusief
 • SPNSR-11-24 Rabobank Uden-Veghel
 • SPNSR-12-01 De Wit Asperges
 • SPNSR-12-02 Van den Elzen Groentenverwerking
 • SPNSR-13-02 Wijdeven Timmerwerken
 • SPNSR-14-02 Stal de Toren
 • SPNSR-14-03 Gebr Kanters
 • SPNSR-15-01 Consensus Hoveniers
 • SPNSR-15-04 vd Elektro
 • SPNSR-15-05 Autobedrijf van Creij
 • SPNSR-15-06 Hurkmans Gazon
 • SPNSR-15-07 Kinderopvang 't klavertje
 • SPNSR-15-08 Martijn van Os Hoveniers
 • SPNSR-ALG-03 Van Asseldonk Groente en Fruit
 • SPNSR-ALG-05 Het Broek Softfruit
 • SPNSR-ALG-06 Mars Veghel
 • SPNSR-ALG-07 Cafe Zaal D'n Brouwer
 • SPNSR-ALG-10 Van de Mortel Bakker

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Niets uit de tekst, het ontwerp of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de Stichting 'Jeugdwerk Mariaheide' worden hergebruikt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden verzonden via het contactformulier van de website.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Het intellectuele eigendom op de inhoud van deze site ligt bij Stichting Jeugdwerk Mariaheide (hierna te noemen 'de stichting'). Hieronder wordt verstaan: teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats en overige materialen. Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting
1. Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken verklaart de gebruiker in te stemmen met deze disclaimer.
2. De stichting draagt er zorg voor de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. De stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onvolledigheid en/of onjuistheid van de inhoud die ondanks deze inspanningen kan voorkomen.
3. De stichting verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, onder de garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
4. De stichting is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht door, voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
5. De stichting behoudt zich het recht voor de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
6. De stichting is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden of pagina's van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden of pagina's in.
7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina en/of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin. De gebruiker is verantwoordelijk voor al hetgeen hij/zij vanuit de webpagina verzendt.
8. De stichting behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toestemming te ontnemen de webpagina en/of bepaalde diensten die daarop worden aangebonden te gebruiken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren en/of de gebruiker de toegang tot de webpagina ontzeggen.
9. De gebruiker zal de stichting, diens vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan zijn of haar gebruik van de webpagina en/of zijn of haar inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook en/of op de rechten van derden.

 

(c) mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort,
www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Zonder de steun en financiele bijdrage van onze sponsoren zou het niet mogelijk zijn om al onze activiteiten te realiseren. Sponsoren; allemaal hartelijk bedankt voor jullie steun.

spnsr-alg-38_voet_champignons
spnsr-alg-37_tennispark_de_krekel
spnsr-alg-36_manege__hogerduinen
spnsr-alg-35_joomla_veghel
spnsr-alg-33_vabema
spnsr-alg-32_de_wit_metaaltechniek
spnsr-alg-31_fransengerrits
spnsr-alg-28_ton_van_haandel_metaaltechniek
spnsr-alg-26_van_haandel-pluimvee
spnsr-alg-25_hitmetal
spnsr-alg-24_emte_veghel
spnsr-alg-23_schepers_elektrotechniek
spnsr-alg-22_bek
spnsr-alg-21_h_koenen
spnsr-alg-20_henk_kanters_1
spnsr-alg-20_henk_kanters
spnsr-alg-18_jabro_bouw
spnsr-alg-17_van_mensvoort
spnsr-alg-16_brabant_water
spnsr-alg-15_jan_kanters
spnsr-alg-14_bouwcenter_veghel
spnsr-alg-13_a.j.-van-der-linden
spnsr-alg-12_ruud_tonies
spnsr-alg-11_kanters_brandbeveiliging
spnsr-alg-10_van_eenbergen
spnsr-alg-08_diepvriesspecialist_van_rijsingen
spnsr-alg-07_cafe_zaal_dn_brouwer
spnsr-alg-06_mars_veghel
spnsr-alg-05_het_broek_softfruit
spnsr-alg-03_van_asseldonk_groente_en_fruit
spnsr-alg-01_eeterij_smulders
spnsr-15-08_martijn_van_os_hovenier
spnsr-15-07_kinderopvang_t_klavertje
spnsr-15-06_hurkmans_gazon
spnsr-15-05_autobedrijf_toine_van_creij
spnsr-15-04_vd_elektro
spnsr-15-03_rinie_bosch_asperges
spnsr-15-01_consensus_hoveniers
spnsr-14-03_gebr_kanters
spnsr-14-02_stal_de_toren
spnsr-14-01_abg_varkens
spnsr-13-02_wijdeven_timmerwerken
spnsr-13-01_tikx
spnsr-12-02_van_den_elzen_groentenverwerking
spnsr-12-01_de_wit_asperges
spnsr-11-26_kramer_assurantien
spnsr-11-24_rabobank_uden-veghel
spnsr-11-23_kennelbouw_exclusief
spnsr-11-22_fiat_van_den_dungen
spnsr-11-21_autoparts_veghel